Mô tả dự án

Top thương hiệu dẫn đầu

Ý tưởng tên thương hiệu và Slogan

Danh mục ý tưởng nội dung

  • Ý tưởng làm TVC

  • Ý tưởng làm video sản phẩm

  • Ý tưởng viết bài PR, quảng cáo

, Youtube

, Nhóm facebook

https://www.facebook.com/groups/sapa.tattantat

, Trang báo mạng

https://dantri.com.vn/du-lich.htm

https://kenh14.vn/an-quay-di.chn

https://kenh14.vn/an-quay-di.chn

https://kenh14.vn/an-quay-di.chn

  • Ý tưởng nội dung social viral

  • Danh sách website, Fanpage làm nội dung tốt

Đà Lạt: https://www.facebook.com/storyofdalat

Lang thang Đà Nẵng: https://www.facebook.com/langthangDaNangg

Tổng kết