Mô tả dự án

Top thương hiệu dẫn đầu

Ý tưởng tên thương hiệu và Slogan

Danh mục ý tưởng nội dung

  • Ý tưởng làm TVC

 

  • Ý tưởng làm video sản phẩm

 

  • Ý tưởng viết bài PR, quảng cáo

Diễn giả Francis Hùng: Nếu có mục tiêu và có kế hoạch phấn đấu thì không gì là không thể: https://doanhnhansaigon.vn/tro-chuyen-voi-doanh-nhan/dien-gia-francis-hung-neu-co-muc-tieu-va-co-ke-hoach-phan-dau-thi-khong-gi-la-khong-the-1084798.html

Francis Hùng: Từ nhân viên lễ tân thành “nhân tài” Hoa kỳ: https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/francis-hung-tu-nhan-vien-le-tan-thanh-nhan-tai-hoa-ky/370300.html

Trần Đăng Khoa là ai? Chi tiết tiểu sử diễn giả Trần Đăng Khoa: https://bstyle.vn/tran-dang-khoa.html

  • Ý tưởng nội dung social viral

, Livestream

live stream dien gia

, Hội thảo

, Khóa học / Traning

https://www.danhthucsugiauco.com/go?fbclid=IwAR3IF10uMsR-acgXAOqzAe9E8zVk3kBB_-TNlBVqUNtXlKaN5qBC6Gj8mlM

, Câu nói tạo động lực

cau noi tao dong luc dien gia

, Chia sẻ góc nhìn

, Chia sẻ kinh nghiệm

6 BƯỚC ĐỂ CHUYỂN TỪ LÀM THUÊ SANG LÀM CHỦ

 

  • Danh sách website, Fanpage làm nội dung tốt

Diễn giả Francis Hùng – Chuyên Gia Huấn Luyện Bán Hàng Giỏi Nhất Khu Vực: https://www.facebook.com/corporatemastertrainer

Diễn giả Trần Đăng Khoa – https://www.facebook.com/diengia.trandangkhoa/

Tổng kết