Mô tả dự án Tại các thành phố lớn như Hồ Chí Minh hay Hà Nội,...